Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Актуелности

Објављен позив за пружање Пакета подршке локалним самоуправама

  • Србија, 19. септембар 2018.

У оквиру програма Swiss PRO, објављени су јавни позиви за подношење пријава за Пакете подршке локалним самоуправама за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу, као и за унапређење антикорупцијских политика.

Пакети подршке локалним самоуправама, које ће спровести Стална конференција градова и општина, обухватају пружање експертске подршке и стручног знања у предметним областима кроз, обуке, менторски рад, саветодавну подршку и подршку унапређењу постојећих или развоју нових процедура и аката у локалним самоуправама у складу са развијеним моделима и најбољим праксама.

Позив је намењен свим локалним самоуправама у Србији, а рок за подношење пријава је 9. октобар 2018.

Пријавна документација и смернице за подношење пријава доступни су на интернет страници СКГО: http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/182/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske