Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Вести / Успешне приче


Ниш, 19. април 2022.

Побољшање положаја сакупљача секундарних сировина

Иновативни хуманитарни сервис „ОДНЕСИ“ успостављен је у оквиру пројекта „Предузеће, а не смеће“, који је Републички синдикат сакупљача секундарних сировина спровео уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO.

Лебане, 24. септембар 2021.

Проширење услуге помоћ у кући у Лебану – још више солидарности са најстаријима

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO, Општина Лебане у партнерству са Центром за социјални рад Лебане спроводи пројекат „Одговор локалне заједнице на ковид 19“, који је усмерен ка успостављању и проширењу одрживих и квалитетних услуга социјалне заштите које у условима пандемије омогућавају квалитетнији живот...

Kрупањ, 30. јун 2021.

Саветодавна служба побољшава приступ правима грађанима и грађанкама из рањивих друштвених група

Уз подршку Владе Швајцарске кроз програм Swiss PRO, укупно 13 локалних самоуправа је успоставило Саветодавне службе за грађане и грађанке, међу којима је и Општина Kрупањ.