Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Тендери

затворен

Рок за пријаву:
понедељак, 1. март 2021.
12:00

RFP/2021/18597

Пружање техничке подршке локалним самоуправама за унапређење локалног система за реаговање у ванредним ситуацијама (UNOPS-SWISSPRO-2021-S-002) - продужен рок до 1. марта

  • Датум објаве: петак, 29. јануар 2021.

  • Датум затварања: понедељак, 1. март 2021. 12:00


Документација