Swiss PRO
 • Влада Републике Србије
 • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
 • УНОПС
 • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Јавни позиви

затворен

Рок за пријаву:
петак, 8. фебруар 2019.
24:00

Јавни позив локалним самоуправама за учешће у истраживању задовољства грађана

 • Датум објаве: понедељак, 21. јануар 2019.

 • Датум затварања: петак, 8. фебруар 2019. 24:00


Знате ли колико су грађани и грађанке задовољни услугама које им пружају локалне самоуправе у Србији? Желите ли користан алат, како за грађане да изразе своје мишљење, тако и за градове и општине да стекну увид у сопствени учинак и да идентификују могућности за унапређење пружања услуга грађанима?

Јединице локалне самоуправе сада могу да изразе интересовање за учешће у истраживању задовољства грађана, које спроводи ЦеСИД у оквиру програма подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO, а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Учешћем у спровођењу истраживања имаћете прилику да стекнете увид у:

 • Перцепцију грађана Ваше ЈЛС о квалитету живота у Вашој општини/граду;
 • Степен поверења који грађани Ваше локалне самоуправе имају у локалне институције;
 • Степен задовољства грађана Ваше локалне самоуправе радом органа локалне самоуправе;
 • Преглед стања у Вашој јединици локалне самоуправе у односу на друге;
 • Перцепцију грађана о елементима које је потребно унапредити или променити у оквиру Ваше локалне самоуправе, посебно у области пружања јавних услуга, и
 • Шира знања о значају и ефектима спровођења истраживања јавног мњења у Вашој ЈЛС, односно о врстама истраживања, креирању инструмената и тумачењу података. 

Како се пријавити?

Подносилац пријаве мора да испуни следеће основне критеријуме:

 1. Да буде један од 99 градова и општина који могу да се пријаве за подршку програма Swiss PRO (за више информација погледајте страницу О НАМА/Где радимо)
 2. Да је подносилац поднео званичан писани документ – Писмо о намерама - којим потврђује своју спремност за учешће у Истраживању задовољства грађана и даље пружање техничке подршке од стране програма Swiss PRO, што неће створити никакве финансијске трошкове подносиоцу.

Све ЈЛС које испуњавају услов за учешће морају у предвиђеном року доставити:

 • Писмо о намери за учешће у програмској активности – попуњено, потписано и печатирано.

Писмо о намери можете преузети са интернет презентације програма Swiss PRO http://www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi и/ или ЦеСИД-а www.cesid.rs

Попуњено, потписано и печатирано писмо о намери пошаљите до 8. фебруара 2019. године до 24:00, са назнаком „Јавни позив за учешће у истраживању задовољства грађана“, на један од следећих начина:

 • е-поштом, на emilija.orestijevic@cesid.rs или
 • Поштом, на адресу: ЦеСИД, Хаџи Мелентијева 25, 11000 Београд

Све захтеве за евентуална појашњења и додатне информације о програму, истраживању или о било којој другој теми у вези са истраживањем можете послати најкасније до 1. фебруара 2019. године на адресу emilija.orestijevic@cesid.rs

Одабир јединица локалних самоуправа

Селекција ће бити извршена на основу доле наведених критеријума, како би се обезбедила потпуна репрезентативност ЈЛС које ће се наћи у узорку:

 • социо-економски статус (нивоа развијености);
 • географски положај (статистички региони);
 • демографски индикатори и трендови; 
 • тип јединице локалне самоуправе (град/општина);
 • броја службеника у ЈЛС по глави становника и
 • нивоа незапослености 

ЦеСИД у сарадњи са програмом ће одабрати до 50 јединица локалне самоуправе у којима ће се спровести истраживање задовољства грађана.


Документација