Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Влада Републике Србије
  • Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
  • УНОПС
  • Стална конференција градова и општина (СКГО)

Конкурси / Тендери

затворен
RFP/2018/5076

Рок за пријаву:
понедељак, 6. август 2018.
12:00 CET


затворен
RFP/2018/4825

Рок за пријаву:
четвртак, 12. јул 2018.
12:00 CET


затворен
RFP/2018/4698

Рок за пријаву:
петак, 13. јул 2018.
12:00 CET