Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Konkursi / Pretraga

zatvoren
VA/2018/B5109/16097

Rok za prijavu:
utorak, 31. jul 2018. 24:00


zatvoren
CFP 06-2018

Rok za prijavu:
petak, 3. avgust 2018. 24:00


zatvoren
CFP 07-2018

Rok za prijavu:
petak, 3. avgust 2018. 24:00


zatvoren
RFP/2018/4698

Rok za prijavu:
petak, 13. jul 2018. 12:00 CET